kafeteria08Πως διαμορφώνεται ο ΦΠΑ στα νησιά σε αγαθά και παροχή υπηρεσιών

Η Οδύσσεια των νησιών του Αιγαίου ξεκίνησε με τον Ν. 4334/2015, ο οποίος με το Άρθρο 1-Φορολογικά μέτρα επέφερε σημαντικές αλλαγές στον υπολογισμό του Φ.Π.Α. Με τον Νόμο αυτό σταδιακά –και από 1.10.2015...

 


Η Οδύσσεια των νησιών του Αιγαίου ξεκίνησε με τον Ν. 4334/2015, ο οποίος με το Άρθρο 1-Φορολογικά μέτρα επέφερε σημαντικές αλλαγές στον υπολογισμό του Φ.Π.Α. Με τον Νόμο αυτό σταδιακά –και από 1.10.2015- άρχισε η κατάργηση των μειώσεων των συντελεστών, που ίσχυαν στις περιοχές αυτές και κατά γενική ομολογία είχαν βοηθήσει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του τουρισμού.Ο Νόμος, λοιπόν, προέβλεπε:δ) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του N. 2859/2000 (Α΄ 248) μειώσεις των συντελεστών καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως:αα) Από 1.10.2015 στα αναπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και από 1.6.2016 στα λιγότερο αναπτυγμένα νησιά. Εξαιρούνται της καταργήσεως και παραμένουν σε ισχύ έως την 31.12.2016 οι ισχύοντες σήμερα συντελεστές Φ.Π.Α. για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του N. 2859/2000 (Α΄ 248).Στην πρώτη ομάδα νησιών, λοιπόν, συμπεριλήφθηκαν η Ρόδος, η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Νάξος, η Πάρος και η Σκιάθος και ισχύουν οι συντελεστές 6%, 13% και 24%, όπως και στην υπόλοιπη χώρα.Για τα νησιά Σύρο, Θάσο, Άνδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο από 1/6/2016 εφαρμόζονται οι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα, ήτοι 24% (κανονικός), 13% (μειωμένος), 6% (υπερμειωμένος).Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα νησιών στην οποία καταργούνται οι μειωμένοι συντελεστές, μετά την πρώτη ομάδα νησιών, ήτοι Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο, Σκιάθο, στα οποία καταργήθηκαν οι μειωμένοι συντελεστές ήδη από 1/10/2015 και πλέον αναφέρονται και στην νέα παράγραφο 6Α του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ.Εκδόθηκε, μάλιστα, και η ΠΟΛ 1061/2016, η οποία κοινοποιεί το σχετικό άρθρο του Νόμου.Επισημαίνεται ότι, κατόπιν της ανωτέρω διάταξης και σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου, για τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές, διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 17%, 9% και 4%.Για οποιοδήποτε φορολογικό στοιχείο εκδίδεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων συντελεστών και εφεξής, ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τους νέους συντελεστές, ανεξάρτητα αν αφορά συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα.Σε πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από 1/6/2016 και αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή, υπολογίζεται ΦΠΑ με τους νέους συντελεστές. Εφόσον συντρέχει λόγος έκδοσης παραστατικού για την ακύρωση συναλλαγής, (π.χ. λογιστικού σημειώματος, κλπ), πρέπει να αναγράφεται σε αυτό ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ που είχε η αρχική συναλλαγή, ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσής του, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της.Πρέπει να επισημάνουμε κυρίως ότι οι παραδόσεις αγαθών, από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο σε κάποιο από τα παραπάνω νησιά της δεύτερης ομάδας, προς οποιοδήποτε πρόσωπο (υποκείμενο ή μη) εγκατεστημένο στα ίδια νησιά ή σε άλλη περιοχή της νησιωτικής ή ηπειρωτικής Ελλάδος όπου ισχύουν οι κανονικοί συντελεστές ΦΠΑ, υπάγονται σε κάθε περίπτωση στους συντελεστές ΦΠΑ 24%, 13% και 6%, ανάλογα με το ΦΠΑ, που υπολογίζεται για τα πωλούμενα αγαθά.Περαιτέρω, όσον αφορά στις υπηρεσίες διαμονής και εστίασης ή άλλες υπηρεσίες που παρέχουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έναντι ενιαίας τιμής, χωρίς να είναι εφικτός ο διαχωρισμός στους επιμέρους συντελεστές, με την ΠΟΛ.1161/2015 έχουν γίνει δεκτά και ισχύουν τα ακόλουθα:α. Διαμονή με πρωινό: 5% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό.β. Διαμονή με ημιδιατροφή: 15% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή, ως αντιπαροχή για το πρωινό και το γεύμα.γ. Διαμονή με πλήρη διατροφή (full bord): 25% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή, ως αντιπαροχή για πρωινό και δύο γεύματα.δ. Διαμονή με το σύστημα all inclusive (πλήρης διατροφή περιλαμβανομένης της κατανάλωσης ποτών και της παροχής λοιπών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην ενιαία τιμή, όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση, χρήση ομπρελών, δραστηριότητες διασκέδασης, απασχόλησης παιδιών (animation), αθλητικές υπηρεσίες κ.α.): 30% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τις υπηρεσίες εστίασης, για τις καταναλώσεις αλκοολούχων ή μη ποτών και για τις λοιπές παροχές που ενδεχομένως περιλαμβάνει το πακέτο.Επομένως, για τα νησιά του Αιγαίου για τα οποία προβλέπεται η κατά 30% μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, το ποσοστό της ενιαίας τιμής που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες διαμονής υπάγεται στο 9%, ενώ το ποσοστό της ενιαίας τιμής που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες εστίασης καθώς και στις λοιπές υπηρεσίες υπάγεται στον κανονικό συντελεστή 17%.Όσον αφορά τα νησιά για τα οποία καταργείται η εν λόγω μείωση των συντελεστών, το ποσοστό της ενιαίας τιμής που αντιστοιχεί στη διαμονή υπάγεται στο 13%, ενώ το ποσοστό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες εστίασης και στις λοιπές υπηρεσίες υπάγεται στον κανονικό συντελεστή 24%.Τα παραπάνω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι εφικτός ο διαχωρισμός της αξίας της κάθε υπηρεσίας, προκειμένου να εφαρμοστεί ο αναλογών συντελεστής ΦΠΑ. Στην περίπτωση που οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δύνανται να διαχωρίζουν τις επιμέρους αξίες, εφαρμόζουν τον οικείο συντελεστή ΦΠΑ επί της αξίας της κάθε αυτοτελούς υπηρεσίας.Ας μην ξεχνάμε, επίσης, ότι από το 2018 θα ισχύσει τελικά ο "φόρος διαμονής" στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια- διαμερίσματα, όπως προβλέπεται στον Νόμο «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».Το ποσό του φόρου ανά ημέρα ορίζεται στο ποσό των 0,50 ευρώ για ξενοδοχεία 1-2 αστέρων, 1,5 ευρώ για ξενοδοχεία τριών αστέρων, 3 ευρώ για τεσσάρων αστέρων και 5 ευρώ για ξενοδοχεία πέντε αστέρων. Για διαμερίσματα τεσσάρων κλειδιών, ο φόρος διαμονής θα είναι ένα ευρώ την ημέρα.Επισημαίνουμε το γεγονός ότι με την αύξηση αυτή δεν επηρεάζεται μόνο η διαμονή και γενικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται από ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις (ΠΟΛ.1161/2015), αλλά γενικότερα η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών (ΠΟΛ. 1224/2015).Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών- Όσες είχαν επιβάρυνση 4%, όπως εισιτήρια (δικαίωμα εισόδου) για θεατρικές παραστάσεις θα επιβαρύνονται με 6%- Όσες είχαν επιβάρυνση 9%, όπως διαμονή ξενοδοχεία ή κάμπινγκ θα επιβαρύνονται με 13%Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, όπως κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα, οι οποίες έως και 30.9.2015 υπάγονταν στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, και από 01.10.2015 στο μειωμένο συντελεστή 13% (ΠΟΛ 1224/2015).Κατ' αντιστοιχία, στα παραπάνω νησιά η διαμονή σε ξενοδοχεία υπαγόταν έως και 30.9.2015 στο συντελεστή ΦΠΑ 4%, από 01.10.2015 στο συντελεστή 9% και τώρα υπάγονται στο 13%.- Όσες είχαν επιβάρυνση 9%, υπηρεσίες για κατ' οίκον φροντίδα, θα επιβαρύνονται με 13%- Όσες είχαν επιβάρυνση 16%, όπως εστίαση, γραφεία τελετών, ιατρικές υπηρεσίες, θα επιβαρύνονται με 24%Στα παραπάνω νησιά σε όσες υπηρεσίες υπολογιζόταν ΦΠΑ 4%, 9%, 16% από 1.6.2016 θα υπολογίζεται 6%, 13% και 24% αντίστοιχα. Στις υπηρεσίες, βέβαια, συμπεριλαμβάνεται και η εστίαση.Όσον αφορά τα αγαθά σύμφωνα με τον μειωμένο συντελεστή, που εφαρμοζόταν στα νησιά αυτά,- όσα είχαν επιβάρυνση 4%, όπως τα φάρμακα, τα βιβλία και οι εφημερίδες, θα επιβαρύνονται πλέον με 6%- όσα είχαν επιβάρυνση 9%, όπως κρέατα, ψάρια, δημητριακά, ελαιόλαδο, αλλά και ηλεκτρική ενέργεια θα επιβαρύνονται πλέον με 13%- όσα είχαν επιβάρυνση 16%, όπως ξύδι, λοιπά λάδια, καφές, καυσόξυλα, θα επιβαρύνονται με 24%. Με 24% επιβαρύνονται και τα καπνικά προϊόντα.Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ν. 4336/2015 στο άρθρο 2, παρ. δ, υποπαρ. Δ2 ορίζεται: «δ) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 μειώσεις των συντελεστών Φ.Π.Α. καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως:Από 1.10.2015 στην πρώτη ομάδα νησιών, από 1.6.2016 στη δεύτερη ομάδα νησιών και από 1.1.2017 στα υπόλοιπα νησιά.Συμφωνήθηκε επίσης ότι θα θεσπιστούν κατάλληλα και στοχευμένα μέτρα, για την αποζημίωση των κατοίκων εκείνων που έχουν περισσότερη ανάγκη. Στις αλλαγές που θα γίνουν το επόμενο διάστημα στην φορολογία εισοδήματος, θα υπάρξουν τέτοια μέτρα.Έτσι, για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά έως 31/12/2016, εκτός βέβαια αν κάτι αλλάξει μέχρι τότε θα ισχύει η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών. Το ίδιο προς το παρόν ισχύει και για νησιά που ακόμα δεν έχει καταργηθεί η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών –επειδή έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές ή έχουν δεχθεί το «προσφυγικό ρεύμα».Στην πρώτη ομάδα νησιών, λοιπόν, συμπεριλήφθηκαν η Ρόδος, η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Νάξος, η Πάρος και η Σκιάθος και ισχύουν οι συντελεστές 6%, 13% και 24%, όπως και στην υπόλοιπη χώρα.Για τα νησιά Σύρο, Θάσο, Άνδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο από 1/6/2016 εφαρμόζονται οι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα, ήτοι 24% (κανονικός), 13% (μειωμένος), 6% (υπερμειωμένος).Να μην ξεχνάμε, βέβαια, τις αυξήσεις, που θα παρατηρηθούν σε προϊόντα και υπηρεσίες στις περιοχές αυτές –ανεξάρτητα από το ΦΠΑ- και αφορούν επιβολή φόρων, που προβλέπονται με τον Νόμο «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», σταθερή τηλεφωνία-διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία, συνδρομητική τηλεόραση, καύσιμα, καπνικά κ.ο.κ.Παραθέτουμε και ορισμένα παραδείγματα με τον υπολογισμό του ΦΠΑ, ανάλογα με τον τόπο παροχής της υπηρεσίας ή πώλησης των αγαθών, αλλά και του τόπου εγκατάστασης των συναλλασσομένων επαγγελματιώνΠαράδειγμα 1Επαγγελματίας εγκατεστημένος στη Σκύρο παραδίδει τυποποιημένα προϊόντα σε επιχείρηση με έδρα την Αθήνα, σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στη Μύκονο και την Τήνο, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα πελάτες του στη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη.Οι παραδόσεις αγαθών από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο σε κάποιο από τα παραπάνω νησιά, στο πλαίσιο της οικονομικής του δραστηριότητας, προς αγοραστή υποκείμενο στο φόρο ή μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο σε κάποιο από τα νησιά για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές υπάγονται στους συντελεστές ΦΠΑ 17%, 9% και 4%, ανάλογα με τη δασμολογική κλάση στην οποία κατατάσσεται το αγαθό, υπό την προϋπόθεση ότι τα αγαθά πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά. Οι ως άνω παραδόσεις προς αγοραστές-ιδιώτες υπάγονται αντίστοιχα στους συντελεστές 24%, 13% και 6%, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης του αγοραστή.Παράδειγμα 2Επαγγελματίας που διαθέτει επιχείρηση στην Νάξο παραδίδει παραδοσιακά γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται από τον συνεταιρισμό του νησιού σε υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην Κω, την Λέσβο και τη Χίο, αποστέλλοντας τα αγαθά στα νησιά αυτά.Οι πράξεις αυτές υπάγονται στο συντελεστή 9%, δεδομένου ότι στα νησιά αυτά δεν έχουν καταργηθεί οι μειωμένοι συντελεστές.Παράδειγμα 3Επαγγελματίας που είναι εγκατεστημένος στην Ρόδο παραδίδει σε ιδιώτη πελάτη του ένα μηχάνημα. Το παραδίδει, όμως, με ευθύνη του στην Λέσβο.Η συναλλαγή αυτή υπάγεται στον κανονικό συντελεστή 24% παρότι η Λέσβος ανήκει στην κατηγορία των νησιών που υπάγονται στους χαμηλούς συντελεστές ακόμα, γιατί ο αγοραστής είναι ιδιώτης. Αν η συναλλαγή αφορούσε ατομική επιχείρηση και η προμήθεια αφορούσε εξοπλισμό της, θα υπαγόταν στο συντελεστή 17%.Παράδειγμα 4Επαγγελματίας που είναι εγκατεστημένος στη Σκιάθο τιμολογεί επιχείρηση στη Σκόπελο για οικοδομικά υλικά τα οποία ωστόσο αποστέλλει στην Εύβοια κατ' εντολή του πελάτη του, ο οποίος δεν διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στη Σκόπελο.Η συναλλαγή αυτή υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή δεν πληρούται ο όρος της ύπαρξης μόνιμης εγκατάστασης σε νησί με μειωμένους κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ, από την οποία να παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες.Παράδειγμα 5Μηχανικός εγκατεστημένος στην Ρόδο παρέχει υπηρεσίες επιτόπιας επίβλεψης της ανέγερσης τουριστικών κατοικιών στην Κάρπαθο.Οι εν λόγω υπηρεσίες υπάγονται στο συντελεστή ΦΠΑ 24%, εφόσον και οι δυο συναλλασσόμενοι είναι εγκατεστημένοι σε περιοχές, που δεν εφαρμόζονται πλέον οι μειωμένοι συντελεστέςΠαράδειγμα 6Επαγγελματίας εκμεταλλευτής τουριστικού λεωφορείου εγκατεστημένος στην Τήνο αναλαμβάνει τη μεταφορά των πελατών ξενοδοχείου της Νάξου.Οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στο συντελεστή ΦΠΑ 24%, γιατί και τα δυο νησιά δεν υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή. Αυτό θα συνέβαινε μόνο αν οι επαγγελματίες ήταν εγκατεστημένοι σε νησί ή αν ο τόπος αναχώρησης των πελατών του ξενοδοχείου και ο τόπος άφιξής τους κι όχι οι ενδιάμεσοι σταθμοί που μπορεί να παρεμβάλλονται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδρομής υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή. Το ίδιο ισχύει και για μεταφορά προϊόντων.Παράδειγμα 7Έστω πλοίο που εκτελεί δρομολόγιο Πειραιά – Άνδρο – Τήνο – Μύκονο - Φολέγανδρο. Με τι συντελεστή ΦΠΑ επιβαρύνεται ο καθένας ανάλογα με τον προορισμό;Επιβάτες που αναχωρούν από τον Πειραιά επιβαρύνονται με συντελεστή 24%, ανεξαρτήτως του τόπου προορισμού τους.Με τον ίδιο συντελεστή επιβαρύνονται και επιβάτες με προορισμό τη Μύκονο, Άνδρο – Τήνο ανεξαρτήτως του τόπου αναχώρησής τους.Επιβάτες με εισιτήριο Άνδρο – Φολέγανδρο ή Τήνο - Φολέγανδρο επιβαρύνονται με συντελεστή ΦΠΑ 17%, παρά την ενδιάμεση στάση στο νησί της Μυκόνου, καθώς στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η μεταφορά εκτελείται υλικά σε νησιά για τα οποία ισχύει η κατά 30% μείωση.Αγάπη Καβάλου
Αρχισυντάκτης Oenet.gr

ΠΗΓΗ

Go to top