Επικαιρότητα

enimerotikoeortastiko03Καλώς ήλθατε στο StereoCloud.

Μην περιμένετε να λήξει η χρονιά, φοβούμενοι πως για 25 ημέρες που απομένουν, θα πληρώσετε ολόκληρο το 2017. ΛΑΘΟΣ!!! Εάν εγγραφείτε τώρα, οι άδειες μουσικής του ΠΑΣΚΕΔΙ StereoCloud, θα σας καλύπτουν έως 31 Δεκεμβρίου 2018. Θα είναι κρίμα γι΄αυτές τις 25 μέρες που απομένουν, να δεχθείτε μηνύσεις, αγωγές ή και ΑΥΤΟΦΩΡΑ, ενώ μπορείτε να καλυφθείτε νομικά από τον ΠΑΣΚΕΔΙ.....

paragrafi01Παραγράφονται και υποθέσεις φοροδιαφυγής

Χιλιάδες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος των ετών 2006-2010 που εκκρεμούν για έλεγχο στα Ελεγκτικά Κέντρα και τις ΔΟΥ ή έχουν ελεγχθεί από τις υπηρεσίες αυτές, αλλά δεν έχουν κριθεί οριστικά στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή στα διοικητικά δικαστήρια, θεωρούνται πλέον οριστικά παραγεγραμμένες και το Δημόσιο δεν έχει πια κανένα δικαίωμα να ολοκληρώσει τους ελέγχους ή να διεκδικήσει την είσπραξη τυχόν ήδη επιβληθέντων φόρων και προστίμων. Ταυτόχρονα, οι εμπλεκόμενοι σε πολλές από τις παραπάνω υποθέσεις, εφόσον έχουν διαπράξει ποινικά κολάσιμα αδικήματα φοροδιαφυγής, γλιτώνουν οριστικά από το ενδεχόμενο να υποστούν ποινικές κυρώσεις......

rythmiseis01Δημοσιεύτηκε η ρύθμιση για τους μικροοφειλέτες

Η συγκεκριμένη απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών, αν και προβλέπεται πως οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας. Που σημαίνει πως εάν πιστωτής, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων, εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο, δεν προτείνεται καμία ρύθμιση των οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας......

aythairetaΠροϋποθέσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων στον αιγιαλό

Στον παλαιό αιγιαλό - και μόνο κατ' εξαίρεση του ως άνω κανόνα - επιτρέπεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων σε δύο περιπτώσεις: Είτε να υφίστανται νομίμως, επί του ακινήτου, εμπράγματα δικαιώματα πολιτών, που προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης του παλαιού αιγιαλού, είτε να εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης για την εξαίρεση των κτισμάτων, σύμφωνα με τη σχετική χάραξη (άρθρο 2, παρ. 2, περ, ζ', εδ. δεύτερο). Στον αιγιαλό δύνανται να τακτοποιηθούν αυθαίρετες κατασκευές υπό τις εξής προϋποθέσεις......

mixalis02Ο Μιχάλης Επιτροπίδης δε χρειάζεται συστάσεις. Όλοι οι συνάδελφοι στην Θεσσαλονίκη γνωρίζουν τον χαρακτήρα  και τις δυνατότητές του. Γνωρίζουν πως δεν το βάζει κάτω με τίποττα. Ο Μιχάλης Ζορπίδης γνώριζε τον Μιχάλη μας και τον επέλεξε. Χρέος δικό μας είναι να τον στηρίξουμε.....

Go to top